Software for Online Registration, Marketing, Event Management and Scoring.
Station Scores

FITASC 50 Bird New FITASC

Main Scores
ALL
ALL
Master
AA
A
B
C
D
E
   
SSVet
SVet
Vet
Jr
SubJr
Lady
Compare Selected Shooters

FITASCTotal


M
GORDON ROBINSON(M) #114 47 47       M 1 1 Punch
DAKOTA MILLER(M) #89 43 43       M 2
STEVE NAATJES(M) #126 43 43       M 3
MARK ANTHONY CONWAY(M) #88 42 42       M 4
ROGER BAHR(M) #101 42 42       M 5
DAVID MILLER(M) #90 41 41       M 6
CODY ESCRITT(M) #125 41 41       M 7
TODD WALTER(M) #21 36 36       M 8


AA
JIM DUNCAN(AA) #121 38 38       AA 1 1 Punch
JEFF ROSS(AA) #27 38 38       AA 2 1 Punch
STEPHEN SEXTON(AA) #15 37 37       AA 3
THOMAS ROWE(AA) #104 36 36       AA 4
JAMES BAUMAN(AA) #127 36 36       AA 5
TIMOTHY DETTMANN(AA) #41 35 35       AA 6


A
CARL JOY(A) #33 35 35       A 1


B
SAMUEL DUNCAN(B) #122 38 38       B 1
MASON WELLER(B) #82 26 26       B 2


C
TIM TABER(C) #36 38 38       C 1 1 Punch
LOGAN SMITH(C) #110 37 37       C 2
TOM MENZE(C) #37 25 25       C 3


D
TANNER MUFF(D) #23 36 36       D 1 1 Punch
ZACH EGELAND(D) #117 36 36       D 2 1 Punch
BRAYDEN WELLER(D) #84 33 33       D 3
KATIE DETTMANN(D) #40 32 32       D 4


E


Hunter


SeniorSuperVeteran


SuperVeteran
STEPHEN SEXTON(AA) #15 37 37       SV 1
CARL JOY(A) #33 35 35       SV 2
TOM MENZE(C) #37 25 25       SV 3


Veteran
GORDON ROBINSON(M) #114 47 47       V 1
STEVE NAATJES(M) #126 43 43       V 2
ROGER BAHR(M) #101 42 42       V 3
TIM TABER(C) #36 38 38       V 4
TODD WALTER(M) #21 36 36       V 5


Junior
SAMUEL DUNCAN(B) #122 38 38       J 1
LOGAN SMITH(C) #110 37 37       J 2
TANNER MUFF(D) #23 36 36       J 3
ZACH EGELAND(D) #117 36 36       J 4
KATIE DETTMANN(D) #40 32 32       J 5
MASON WELLER(B) #82 26 26       J 6


Lady
KATIE DETTMANN(D) #40 32 32       L 1


Compare Selected Shooters