Software for Online Registration, Marketing, Event Management and Scoring.
Station Scores

Super Sport 50 Bird 20 Gauge

Main Scores
ALL
ALL
Master
AA
A
B
C
D
E
   
SSVet
SVet
Vet
Jr
SubJr
Lady
Compare Selected Shooters

Super SportTotal
HOA
BERT STELLY(M) #11 45 45       HOA 1 Punch


M
STEVE CHOATE(M) #26 43 43       M 1
RUBEN SPELL(M) #14 42 42       M 2
RALPH ROGERS(M) #2 42 42       M 3
JOHN JOHNSON(M) #5 42 42       M 4
MICHAEL DUNN(M) #15 39 39       M 5
J DAN LAVERGNE(M) #10 31 31       M 6


AA
JIM TALMADGE(AA) #9 43 43       AA 1


A
MICHAEL MURPHY(A) #3 38 38       A 1


B


C
ZACHARY DUGAS(C) #8 38 38       C 1


D
WILLIAM TOWNSEND(D) #17 30 30       D 1


E
DEAN JOHNSON(E) #19 19 19       E 1


Hunter


SeniorSuperVeteran
RUBEN SPELL(M) #14 42 42       SSV 1


SuperVeteran
JIM TALMADGE(AA) #9 43 43       SV 1
MICHAEL MURPHY(A) #3 38 38       SV 2
J DAN LAVERGNE(M) #10 31 31       SV 3


Veteran
BERT STELLY(M) #11 45 45       V 1
STEVE CHOATE(M) #26 43 43       V 2
JOHN JOHNSON(M) #5 42 42       V 3
MICHAEL DUNN(M) #15 39 39       V 4


SubJunior


Junior
ZACHARY DUGAS(C) #8 38 38       J 1


Lady


Compare Selected Shooters