Software for Online Registration, Marketing, Event Management and Scoring.
Station Scores

Main Event Red 100 Bird Sporting

Main Scores
ALL
ALL
Master
AA
A
B
C
D
E
   
Leg
SSVet
SVet
Vet
Jr
SubJr
Lady
Compare Selected Shooters

Main Event RedTotal
HOA
MASON WELLER(M) #19 95 95       HOA 1 Punch


M 9
PAT WILLIAMS(M) #3 92 92       M 1
STEVE WALTERS(M) #22 91 91       M 2
TANNER MUFF(M) #27 90 90       M 3
MARK ANTHONY CONWAY(M) #30 90 90       M 4
GORDON ROBINSON(M) #31 86 86       M 5
GREGORY PRESTON(M) #1 81 81       M 6
DOUG REIBER(M) #21 81 81       M 7
LAURA OLSEN(M) #14 73 73       M 8


AA 2
JOHN STUERTZ(AA) #2 90 90       AA 1
ROBERT OLSEN(AA) #13 77 77       AA 2


A 6
RANDY HENNINGSEN(A) #20 83 83       A 1 1 Punch
ANDREW VAN DEUN(A) #10 82 82       A 2
JIM RESPELIERS(A) #17 77 77       A 3
LEE KROUSE(A) #12 76 76       A 4
GENE MEYERS(A) #26 75 75       A 5
KENNETH ABEL(A) #33 59 59       A 6


B 2
JEFF BRAACK(B) #32 74 74       B 1
GRANT FLEISCHER(B) #11 68 68       B 2


C 6
JAMIE DOSTAL(C) #24 82 82       C 1 1 Punch
MARK PORTZ(C) #8 80 80       C 2
BUCHANNAN TIETJEN(C) #28 78 78       C 3
MARK DEETZ(C) #16 78 78       C 4
LAWRENCE SMITH(C) #15 72 72       C 5
MICHAEL LUXA(C) #5 71 71       C 6


D 4
RANDY RAYMOND(D) #9 75 75       D 1 1 Punch
TOM FAUBLE(D) #23 73 73       D 2
LON NUTTER(D) #7 69 69       D 3
KENNETH WULF(D) #4 40 40       D 4


E 2
JIM VIRGL(E) #18 68 68       E 1
KEVIN MUFF(E) #29 66 66       E 2


Hunter 6
JACK OCONNOR(Hunter) #38 85 85
JOHN ARNOLD(Hunter) #40 78 78
CHRIS VRTISKA(Hunter) #6 75 75
KELTON ADAIR(Hunter) #37 73 73
NATHAN ARNOLD(Hunter) #39 63 63
JARED DOSTAL(Hunter) #25 61 61


Legacy 0


SeniorSuperVeteran 1
PAT WILLIAMS(M) #3 92 92       SSV 1


SuperVeteran 6
RANDY HENNINGSEN(A) #20 83 83       SV 1
DOUG REIBER(M) #21 81 81       SV 2
ROBERT OLSEN(AA) #13 77 77       SV 3
LEE KROUSE(A) #12 76 76       SV 4
LAURA OLSEN(M) #14 73 73       SV 5
KENNETH WULF(D) #4 40 40       SV 6


Veteran 10
STEVE WALTERS(M) #22 91 91       V 1
GORDON ROBINSON(M) #31 86 86       V 2
MARK PORTZ(C) #8 80 80       V 3
MARK DEETZ(C) #16 78 78       V 4
JIM RESPELIERS(A) #17 77 77       V 5
GENE MEYERS(A) #26 75 75       V 6
RANDY RAYMOND(D) #9 75 75       V 7
MICHAEL LUXA(C) #5 71 71       V 8
JIM VIRGL(E) #18 68 68       V 9
KENNETH ABEL(A) #33 59 59       V 10


SubJunior 0


Junior 3
MASON WELLER(M) #19 95 95       J 1
TANNER MUFF(M) #27 90 90       J 2
BUCHANNAN TIETJEN(C) #28 78 78       J 3


Lady 1
LAURA OLSEN(M) #14 73 73       L 1


Compare Selected Shooters