Software for Online Registration, Marketing, Event Management and Scoring.
Station Scores

50 Bird True Pair Event 50 Bird Sporting

Main Scores
ALL
ALL
Master
AA
A
B
C
D
E
   
SSVet
SVet
Vet
Jr
SubJr
Lady
Compare Selected Shooters

50 Bird True Pair EventTotal
HOA
DAN ZUERNER(M) #11 31 31       HOA 1 Punch


M 1


AA 2
DANIEL FARMER(AA) #12 31 31       AA 1 1 Punch
BOB ANDERSON(AA) #24 31 31       AA 2 1 Punch


A 3
GREG WOOD(A) #7 27 27       A 1 1 Punch
MICHAEL WILLIAMS(A) #3 25 25       A 2
ANDREW PERRONE(A) #1 20 20       A 3


B 1
MICHAEL BRUMMETT(B) #20 24 24       B 1


C 1
JASON MOORE(C) #19 12 12       C 1


D 4
SCOTT MERZ(D) #13 27 27       D 1 1 Punch
DAVID GOONEWARDENE(D) #14 26 26       D 2
CHARLES SHULL(D) #4 22 22       D 3
THOMAS PARTEN(D) #6 8 8       D 4


E 2
SCOTT BROWN(E) #30 24 24       E 1
MARYLYN ROBINSON(E) #5 13 13       E 2


Hunter 0


SeniorSuperVeteran 0


SuperVeteran 2
DANIEL FARMER(AA) #12 31 31       SV 1
MICHAEL BRUMMETT(B) #20 24 24       SV 2


Veteran 8
DAN ZUERNER(M) #11 31 31       V 1
BOB ANDERSON(AA) #24 31 31       V 2
SCOTT MERZ(D) #13 27 27       V 3
DAVID GOONEWARDENE(D) #14 26 26       V 4
SCOTT BROWN(E) #30 24 24       V 5
CHARLES SHULL(D) #4 22 22       V 6
ANDREW PERRONE(A) #1 20 20       V 7
MARYLYN ROBINSON(E) #5 13 13       V 8


SubJunior 0


Junior 0


Lady 0
MARYLYN ROBINSON(E) #5 13 13       L 1


Compare Selected Shooters