Software for Online Registration, Marketing, Event Management and Scoring.
Station Scores

50 Bird Super Sporting 50 Bird Sporting

Main Scores
ALL
ALL
Master
AA
A
B
C
D
E
   
SSVet
SVet
Vet
Jr
SubJr
Lady
Compare Selected Shooters

50 Bird Super SportingTotal
HOA
SCOTT MCLAUGHLIN(M) #27 46 46       HOA 1 Punch


M 3
BRYAN WRIGHT(M) #2 43 43       M 1
JON SCHANTZ(M) #5 41 41       M 2


AA 3
DANIEL FARMER(AA) #12 37 37       AA 1 1 Punch
MARK LITZ(AA) #3 34 34       AA 2
JIM MCNUTT(AA) #30 33 33       AA 3


A 4
RICK FARLEY(A) #28 42 42       A 1 1 Punch
ANDREW PERRONE(A) #7 40 40       A 2
GREG WOOD(A) #18 36 36       A 3
MARC REYNOLDS(A) #16 35 35       A 4


B 3
JEREMIAH WINTERS(B) #32 41 41       B 1 1 Punch
MICHAEL BRUMMETT(B) #6 31 31       B 2
TERRY MAGERS(B) #1 28 28       B 3


C 5
JOSEPH HINES(C) #23 36 36       C 1 1 Punch
JACK MORAN(C) #20 33 33       C 2
SCOTT MERZ(C) #10 32 32       C 3
JEFFREY MELLEN(C) #22 30 30       C 4
MALCOLM FROST(C) #4 24 24       C 5


D 4
DAVE REVES(D) #29 33 33       D 1 1 Punch
DAVID GOONEWARDENE(D) #19 31 31       D 2
THOMAS PARTEN(D) #25 29 29       D 3
CHARLES SHULL(D) #24 23 23       D 4


E 2
KELSIE WINTERS(E) #31 28 28       E 1
MARYLYN ROBINSON(E) #26 10 10       E 2


Hunter 0


SeniorSuperVeteran 0


SuperVeteran 8
RICK FARLEY(A) #28 42 42       SV 1
DANIEL FARMER(AA) #12 37 37       SV 2
JOSEPH HINES(C) #23 36 36       SV 3
JIM MCNUTT(AA) #30 33 33       SV 4
JACK MORAN(C) #20 33 33       SV 5
MICHAEL BRUMMETT(B) #6 31 31       SV 6
TERRY MAGERS(B) #1 28 28       SV 7
MALCOLM FROST(C) #4 24 24       SV 8


Veteran 8
ANDREW PERRONE(A) #7 40 40       V 1
MARC REYNOLDS(A) #16 35 35       V 2
DAVE REVES(D) #29 33 33       V 3
SCOTT MERZ(C) #10 32 32       V 4
DAVID GOONEWARDENE(D) #19 31 31       V 5
JEFFREY MELLEN(C) #22 30 30       V 6
CHARLES SHULL(D) #24 23 23       V 7
MARYLYN ROBINSON(E) #26 10 10       V 8


SubJunior 0


Junior 0


Lady 0
KELSIE WINTERS(E) #31 28 28       L 1
MARYLYN ROBINSON(E) #26 10 10       L 2


Compare Selected Shooters