Software for Online Registration, Marketing, Event Management and Scoring.
Station Scores

Red Course Hoop Event 100 Bird Sporting

Main Scores
ALL
ALL
Master
AA
A
B
C
D
E
   
Leg
SSVet
SVet
Vet
Jr
SubJr
Lady
Compare Selected Shooters

Red Course Hoop EventTotal
HOA
JEFF VAN PELT(AA) #43 93 93       HOA 1 Punch


M 5
BEN PARLETT(M) #42 92 92       M 1 1 Punch
DOUG LEE(M) #13 92 92       M 2 1 Punch
RICK PETERS(M) #48 86 86       M 3
KEN FROST(M) #14 83 83       M 4
ROBERT HUMPHREY(M) #1 70 70       M 5


AA 4
SCOTT CREGER(AA) #41 79 79       AA 1
DENNIS BRISTLE(AA) #39 79 79       AA 2
DARREN SELLERS(AA) #72 71 71       AA 3


A 1
STEVE BECICKA(A) #22 87 87       A 1


B 1
MOLLY PETERS(B) #47 78 78       B 1


C 1
MADILYN VAN PELT(C) #44 67 67       C 1


D 9
MARK DAVIS(D) #23 77 77       D 1 1 Punch
BRAD BECKWITH(D) #65 77 77       D 2 1 Punch
BYRON EEKHOFF(D) #77 71 71       D 3
WYATT BECKWITH(D) #66 66 66       D 4
RYLAN PETERS(D) #46 53 53       D 5
CARTER FOLKERTS(D) #105 50 50       D 6
VINCENT ROTH (D) #49 47 47       D 7
MARIAH ROTH (D) #50 45 45       D 8
GRAY BECKWITH(D) #67 39 39       D 9


Hunter 6
LANCE HAUPT(Hunter) #79 70 70
TROY FOLKERTS(Hunter) #104 69 69
DAVE BAKER(Hunter) #36 66 66
JOSHUA SCHARES(Hunter) #34 58 58
ERIC JOHNSON(Hunter) #35 40 40
DOMINIC LEON(Hunter) #106 35 35


Legacy 1
DENNIS BRISTLE(AA) #39 79 79       Legacy 1


SeniorSuperVeteran 1
KEN FROST(M) #14 83 83       SSV 1


SuperVeteran 1
ROBERT HUMPHREY(M) #1 70 70       SV 1


Veteran 4
DOUG LEE(M) #13 92 92       V 1
RICK PETERS(M) #48 86 86       V 2
SCOTT CREGER(AA) #41 79 79       V 3
BYRON EEKHOFF(D) #77 71 71       V 4


SubJunior 2
RYLAN PETERS(D) #46 53 53       SJ 1
CARTER FOLKERTS(D) #105 50 50       SJ 2


Junior 1
MADILYN VAN PELT(C) #44 67 67       J 1


Lady 3
MOLLY PETERS(B) #47 78 78       L 1
MADILYN VAN PELT(C) #44 67 67       L 2
MARIAH ROTH (D) #50 45 45       L 3


Compare Selected Shooters