Software for Online Registration, Marketing, Event Management and Scoring.
Station Scores

MAIN EVENT- GREEN 100 Bird Sporting

Main Scores
ALL
ALL
Master
AA
A
B
C
D
E
   
Leg
SSVet
SVet
Vet
Jr
SubJr
Lady
Compare Selected Shooters

MAIN EVENT- GREEN Total


AA 23
RICHARD SCHWARTZ(AA) #151 94 94       AA 1 4 Punches
LEW SKAUG(AA) #28 87 87       AA 2 2 Punches
MATTHEW GOLDSBY(AA) #150 85 85       AA 3 1 Punch
JOHN DOBITZ(AA) #70 85 85       AA 4 1 Punch
DARYL ALLEN(AA) #95 84 84       AA 5
GONZALO VARGAS(AA) #43 83 83       AA 6
GEORGE MURRAY(AA) #158 82 82       AA 7
RON MOSTYN(AA) #37 81 81       AA 8
MATT JENKINS(AA) #91 80 80       AA 9
WILLIAM MANN(AA) #30 79 79       AA 10
WILDER COLLINS(AA) #116 79 79       AA 11
JOHN BOUDREAUX(AA) #1 79 79       AA 12
ROB STEVENS(AA) #50 78 78       AA 13
CHRIS REDDICK(AA) #147 78 78       AA 14
PAUL GOODEAUX(AA) #128 78 78       AA 15
GEORGE FOX(AA) #53 77 77       AA 16
MARK HETHERINGTON(AA) #78 76 76       AA 17
MIKE CLAYTON(AA) #155 75 75       AA 18
ROBERT STROUD(AA) #38 74 74       AA 19
NYAL WITHAM(AA) #2 74 74       AA 20
PERRY VIATOR(AA) #39 74 74       AA 21
MARC LONGO(AA) #135 72 72       AA 22
CALVIN KESSLER(AA) #27 71 71       AA 23

Compare Selected Shooters