Software for Online Registration, Marketing, Event Management and Scoring.
Station Scores

20g SuperSporting 50 Bird 20 Gauge

Main Scores
ALL
ALL
Master
AA
A
B
C
D
E
   
SSVet
SVet
Vet
Jr
SubJr
Lady
Compare Selected Shooters

20g SuperSportingTotal
HOA
RICK COOK(M) #34 48 48       HOA 1 Punch


M
JOSHUA BARTEL(M) #41 47 47       M 1
PHIL GIBBS(M) #42 46 46       M 2
STEVEN MILLER(M) #40 43 43       M 3


AA
LARRY VANDENBRINK(AA) #36 45 45       AA 1
GARY NAFZIGER(AA) #38 39 39       AA 2


A


B


C


D
RICHARD THOMPSON(D) #33 41 41       D 1 1 Punch
LOWELL TANNER(D) #26 39 39       D 2
JOHN MARTIN(D) #37 38 38       D 3


E
JOHN PETERMAN, JR(E) #49 44 44       E 1


Hunter


SeniorSuperVeteran
RICHARD THOMPSON(D) #33 41 41       SSV 1


SuperVeteran
LARRY VANDENBRINK(AA) #36 45 45       SV 1
LOWELL TANNER(D) #26 39 39       SV 2
GARY NAFZIGER(AA) #38 39 39       SV 3


Veteran
RICK COOK(M) #34 48 48       V 1
STEVEN MILLER(M) #40 43 43       V 2
JOHN MARTIN(D) #37 38 38       V 3


SubJunior
JOHN PETERMAN, JR(E) #49 44 44       SJ 1


Junior


Lady


Compare Selected Shooters