Software for Online Registration, Marketing, Event Management and Scoring.
Station Scores

All Gauge Sporting - 20ga 100 Bird 20 Gauge

Main Scores
ALL
ALL
Master
AA
A
B
C
D
E
   
SSVet
SVet
Vet
Jr
SubJr
Lady
Compare Selected Shooters

All Gauge Sporting - 20gaTotal
HOA
CADE FAETCHE(M) #4 97 97       HOA 4 Punches
RU
STAN KATZ(M) #159 95 95       RU 2 Punches
3rd
CLARK WALRAVEN(M) #53 94 94       3rd 1 Punch


M 20
KYLE NETTERVILLE(M) #37 93 93       M 1
R J MEHNERT(M) #25 92 92       M 2
LOGAN CRANE(M) #20 92 92       M 3
AARON SLAVIK(M) #38 90 90       M 4
CLAY WHITFILL(M) #52 90 90       M 5
MARTIN DAVIDSON(M) #34 89 89       M 6
MATT BARNES(M) #116 89 89       M 7
DAVID SWAN(M) #61 88 88       M 8
GAR BRAMMER(M) #90 88 88       M 9
RON HONEFENGER(M) #131 88 88       M 10
MIKE CRANE(M) #21 86 86       M 11
JOHNNIE HOFFMAN(M) #54 83 83       M 12
GARY ANGLIN(M) #141 83 83       M 13
JR COOPER(M) #100 81 81       M 14
BEN BROWER(M) #29 79 79       M 15
THOMAS NASSER(M) #118 78 78       M 16
BRADLEY MCDONALD(M) #18 72 72       M 17


AA 14
GEORGE FOX(AA) #123 92 92       AA 1 2 Punches
MARK HETHERINGTON(AA) #88 91 91       AA 2 1 Punch
PERRY VIATOR(AA) #58 88 88       AA 3
DAVID NETTLES(AA) #165 86 86       AA 4
MARK COOK(AA) #80 85 85       AA 5
JEFF KOLB(AA) #103 85 85       AA 6
ALBERT LEW(AA) #156 85 85       AA 7
BARTON SCARBROUGH(AA) #85 83 83       AA 8
PHIL HECHLER(AA) #42 82 82       AA 9
CARROLL FONTENOT(AA) #57 81 81       AA 10
PETE WERTZ(AA) #43 81 81       AA 11
JOE WILLIAMS(AA) #166 79 79       AA 12
MICHAEL GARNER(AA) #72 79 79       AA 13
ALAN VAN VELKINBURGH(AA) #67 78 78       AA 14


A 7
LARRY LOBB, JR.(A) #171 89 89       A 1 1 Punch
PAUL D'ALESSANDRO(A) #44 81 81       A 2
JAMES FOSTER(A) #99 81 81       A 3
GARY BECKER(A) #41 79 79       A 4
RICHARD LEWIS(A) #89 77 77       A 5
TIM BALASKI(A) #105 76 76       A 6
STEVE WILSON(A) #39 73 73       A 7


B 15
GARRETT BALASKI(B) #104 94 94       B 1 4 Punches
GEORGE STOECKERT(B) #145 90 90       B 2 2 Punches
MIKE ANDERSON(B) #28 89 89       B 3 1 Punch
TASOS KARISTINOS(B) #172 86 86       B 4
CHRIS SANTIAGO(B) #36 85 85       B 5
STEVE FRONTERHOUSE(B) #65 84 84       B 6
JONATHAN COOPER(B) #117 82 82       B 7
THOMAS DRAKE(B) #17 81 81       B 8
ROBERT ANDERSON(B) #15 80 80       B 9
CARL FAETCHE(B) #5 80 80       B 10
GARY MABRY(B) #109 80 80       B 11
SCOTT MARGRAVES(B) #150 78 78       B 12
KEN WELLS(B) #31 76 76       B 13
JOSEPH MATULEVICH(B) #32 74 74       B 14
RON SAVANNAH(B) #40 54 54       B 15


C 8
VALERIE MOORE(C) #125 84 84       C 1 1 Punch
KEVIN DIDWAY(C) #69 84 84       C 2 1 Punch
TOMMY CHENEY(C) #102 80 80       C 3
GEORGE PASSELA(C) #124 79 79       C 4
AUGUSTO FILIPE(C) #51 76 76       C 5
MARK BAKER(C) #68 72 72       C 6
GAYLA COOPER(C) #129 63 63       C 7
VICTOR FLORES(C) #59 62 62       C 8


D 12
RYAN ZUERNER(D) #19 80 80       D 1 2 Punches
STEPHEN WHITMAN(D) #120 76 76       D 2 1 Punch
DAVID LANGLEY(D) #3 74 74       D 3
PAUL MILLER(D) #82 71 71       D 4
GRAHAM FAREBROTHER(D) #147 71 71       D 5
GERARD HUGHES(D) #173 70 70       D 6
JOSEPH NATHAN(D) #175 66 66       D 7
STEPHEN PETRU(D) #162 64 64       D 8
LAD PERENYI(D) #106 63 63       D 9
KYLE JUDAH(D) #153 61 61       D 10
COLT BRAMMER(D) #101 55 55       D 11
JEFFERY JUDAH(D) #152 45 45       D 12


E 4
MATTHEW DUTTON(E) #35 88 88       E 1 1 Punch
STEVE KNAUSS(E) #155 70 70       E 2
HARLEE ALEXANDER(E) #7 60 60       E 3
MONICA HUGHES(E) #174 49 49       E 4


Hunter 0


Legacy 0


SeniorSuperVeteran 4
GEORGE FOX(AA) #123 92 92       SSV 1
RON HONEFENGER(M) #131 88 88       SSV 2
PHIL HECHLER(AA) #42 82 82       SSV 3
GEORGE PASSELA(C) #124 79 79       SSV 4


SuperVeteran 13
STAN KATZ(M) #159 95 95       SV 1
CLARK WALRAVEN(M) #53 94 94       SV 2
GEORGE STOECKERT(B) #145 90 90       SV 3
DAVID SWAN(M) #61 88 88       SV 4
MARK COOK(AA) #80 85 85       SV 5
ALBERT LEW(AA) #156 85 85       SV 6
PETE WERTZ(AA) #43 81 81       SV 7
ROBERT ANDERSON(B) #15 80 80       SV 8
TOMMY CHENEY(C) #102 80 80       SV 9
ALAN VAN VELKINBURGH(AA) #67 78 78       SV 10
STEPHEN WHITMAN(D) #120 76 76       SV 11
JOSEPH MATULEVICH(B) #32 74 74       SV 12
STEVE KNAUSS(E) #155 70 70       SV 13


Veteran 28
MARK HETHERINGTON(AA) #88 91 91       V 1
MIKE ANDERSON(B) #28 89 89       V 2
PERRY VIATOR(AA) #58 88 88       V 3
DAVID NETTLES(AA) #165 86 86       V 4
MIKE CRANE(M) #21 86 86       V 5
CHRIS SANTIAGO(B) #36 85 85       V 6
JEFF KOLB(AA) #103 85 85       V 7
BARTON SCARBROUGH(AA) #85 83 83       V 8
GARY ANGLIN(M) #141 83 83       V 9
JOHNNIE HOFFMAN(M) #54 83 83       V 10
JONATHAN COOPER(B) #117 82 82       V 11
PAUL D'ALESSANDRO(A) #44 81 81       V 12
CARROLL FONTENOT(AA) #57 81 81       V 13
JR COOPER(M) #100 81 81       V 14
JAMES FOSTER(A) #99 81 81       V 15
JOE WILLIAMS(AA) #166 79 79       V 16
GARY BECKER(A) #41 79 79       V 17
SCOTT MARGRAVES(B) #150 78 78       V 18
RICHARD LEWIS(A) #89 77 77       V 19
KEN WELLS(B) #31 76 76       V 20
TIM BALASKI(A) #105 76 76       V 21
STEVE WILSON(A) #39 73 73       V 22
PAUL MILLER(D) #82 71 71       V 23
GRAHAM FAREBROTHER(D) #147 71 71       V 24
GERARD HUGHES(D) #173 70 70       V 25
LAD PERENYI(D) #106 63 63       V 26
GAYLA COOPER(C) #129 63 63       V 27
RON SAVANNAH(B) #40 54 54       V 28


SubJunior 3
MATTHEW DUTTON(E) #35 88 88       SJ 1
HARLEE ALEXANDER(E) #7 60 60       SJ 2
COLT BRAMMER(D) #101 55 55       SJ 3


Junior 2
CADE FAETCHE(M) #4 97 97       J 1
GARRETT BALASKI(B) #104 94 94       J 2


Lady 0
VALERIE MOORE(C) #125 84 84       L 1
GAYLA COOPER(C) #129 63 63       L 2
HARLEE ALEXANDER(E) #7 60 60       L 3
MONICA HUGHES(E) #174 49 49       L 4


Compare Selected Shooters