Software for Online Registration, Marketing, Event Management and Scoring.
Station Scores

League Enrollment 800 Bird Sporting

Main Scores
ALL
ALL
Master
AA
A
B
C
D
E
   
Leg
SSVet
SVet
Vet
Jr
SubJr
Lady
Compare Selected Shooters

Week 1Week 2Week 3Week 4Week 5Week 6Week 7Week 8Total


M 11
CHARLES CUTTER(M) #19 888608789939282 617
JON MONROE(M) #51 95910920728681 517
TANNER VACHA(M) #68 07808387839083 504
GARY BECKER(M) #13 746460687280750 493
DARYL ALLEN(M) #28 726878680645975 484
TOMMY MAH(M) #41 82648008680830 475
JOHN DOBITZ(M) #31 83670727507373 443
JR COOPER(M) #25 7608208108367 389
BRYAN OTTO(M) #62 0870000860 173
KARL STELLPFLUG(M) #45 7675000000 151
BOB MATA(M) #49 890000000 89


AA 17
RICHARD SCHWARTZ(AA) #29 8283849187848284 677
RON MOSTYN(AA) #7 8265778276807480 616
HAYES GARRETT(AA) #47 937692940859176 607
LARRY FELAND(AA) #20 8768827682736564 597
JIM MCFADDEN(AA) #39 86080808308780 496
BOB STROUD(AA) #37 706375065737464 484
LEW SKAUG(AA) #33 80670858779740 472
ALAN JOINER(AA) #43 85817281840680 471
KYLE NETTERVILLE(AA) #27 69538007607785 440
STEVE WILSON(AA) #32 74657008007370 432
PHIL HECHLER(AA) #8 64610716273560 387
WILLY COFFEY(AA) #44 7867800800700 375
MARTIN DAVIDSON(AA) #58 787274078000 302
BRADLEY MCDONALD(AA) #71 08082089000 251
JACK FITZGERALD(AA) #46 7573000000 148
BILL FISCHER(AA) #48 6700000760 143
MARK ALLEN(AA) #38 6851000000 119


A 4
KIERAN TOBIN(A) #14 746507977817072 518
JOE WALSH(A) #12 730069005854 254
CODY ROSS(A) #26 00000000 0
KEVIN TRAHAN(A) #16 00000000 0


B 4
JW ATKINSON(B) #72 075708581747869 532
RON WHITMORE(B) #1 776977816807861 511
ED STEVENS(B) #11 6453596162636353 478
RON RUDOLPH(B) #42 686376065735855 458


C 7
TAYLOR ZDUNKEWICZ(C) #69 068737366777263 492
CLIFFORD BARNHART(C) #9 736367747060690 476
MAX MCCART(C) #63 06067066636852 376
DEAN HULSEY(C) #73 0077068727659 352
GAYLA COOPER(C) #4 6853480580530 280
BARBARA GARNEY(C) #2 6236000000 98
MICHAEL KAHIL(C) #61 081000000 81


D 20
SYDNEY MONROE(D) #52 6556857586767867 588
JEFF RHODES(D) #15 6449596158816559 496
CHRIS WACHSMANN(D) #53 655666075666862 458
AYDEN SHAW(D) #65 674862647307054 438
SHARON PROPES(D) #5 644163620756071 436
JAKE BAUER(D) #67 039636367646258 416
JAMES JACKSON(D) #35 68067746906863 409
A DAVID PEREZ(D) #18 67616300836855 397
MIKE YOUNG(D) #70 05965049747049 366
STEPHEN MADDOX(D) #57 64052685467046 351
CINDY GARZA(D) #21 483752444905350 333
RANDALL LEFORCE(D) #17 5948767862000 323
LISA CARDENAS-JACKSON(D) #40 444003545404631 281
SHELLY VINSON(D) #22 46334551044450 264
CHARLES KITZMAN(D) #66 0464857480460 245
JAMES BARRY(D) #3 049640053570 223
MICHAEL HUFFMASTER(D) #64 057500005356 216
ROB GAMBRELL(D) #55 664247005500 210
CINDY GISE(D) #30 270333603300 129
BOBBY PROPES(D) #6 000000600 60


E 2
DOUGLAS BARNHART(E) #10 6641677149685854 474       E 1
MARY COWSER(E) #23 3534413848303419 279       E 2


Hunter 9
ED GRISHAM(Hunter) #50 665970736307368 472
JAKE GRISHAM(Hunter) #59 565660606707063 432
JOHN LYTH(Hunter) #74 00526053646235 326
JASON NEWSOME(Hunter) #54 433147054594841 323
ALBERT ESCALERA(Hunter) #36 50445905605750 316
BOB BURNETT(Hunter) #34 4605400555237 244
PAUL ZINK(Hunter) #56 63510570000 171
MARY VAUGHN(Hunter) #24 004104041410 163
JB JAMES (Hunter) #75 004400000 44


Legacy 0


SeniorSuperVeteran 9
RICHARD SCHWARTZ(AA) #29 8283849187848284 677
RON MOSTYN(AA) #7 8265778276807480 616
RON WHITMORE(B) #1 776977816807861 511
LEW SKAUG(AA) #33 80670858779740 472
PHIL HECHLER(AA) #8 64610716273560 387
MAX MCCART(C) #63 06067066636852 376
MICHAEL HUFFMASTER(D) #64 057500005356 216
CINDY GISE(D) #30 270333603300 129
BARBARA GARNEY(C) #2 6236000000 98


SuperVeteran 18
KIERAN TOBIN(A) #14 746507977817072 518
JIM MCFADDEN(AA) #39 86080808308780 496
GARY BECKER(M) #13 746460687280750 493
ED STEVENS(B) #11 6453596162636353 478
CLIFFORD BARNHART(C) #9 736367747060690 476
TOMMY MAH(M) #41 82648008680830 475
DOUGLAS BARNHART(E) #10 6641677149685854 474
RON RUDOLPH(B) #42 686376065735855 458
JOHN DOBITZ(M) #31 83670727507373 443
SHARON PROPES(D) #5 644163620756071 436
A DAVID PEREZ(D) #18 67616300836855 397
WILLY COFFEY(AA) #44 7867800800700 375
MIKE YOUNG(D) #70 05965049747049 366
DEAN HULSEY(C) #73 0077068727659 352
JOE WALSH(A) #12 730069005854 254
JACK FITZGERALD(AA) #46 7573000000 148
BILL FISCHER(AA) #48 6700000760 143
BOBBY PROPES(D) #6 000000600 60


Veteran 18
CHARLES CUTTER(M) #19 888608789939282 617
LARRY FELAND(AA) #20 8768827682736564 597
JON MONROE(M) #51 95910920728681 517
DARYL ALLEN(M) #28 726878680645975 484
ALAN JOINER(AA) #43 85817281840680 471
STEVE WILSON(AA) #32 74657008007370 432
JAMES JACKSON(D) #35 68067746906863 409
JR COOPER(M) #25 7608208108367 389
STEPHEN MADDOX(D) #57 64052685467046 351
RANDALL LEFORCE(D) #17 5948767862000 323
MARTIN DAVIDSON(AA) #58 787274078000 302
LISA CARDENAS-JACKSON(D) #40 444003545404631 281
GAYLA COOPER(C) #4 6853480580530 280
CHARLES KITZMAN(D) #66 0464857480460 245
KARL STELLPFLUG(M) #45 7675000000 151
MARK ALLEN(AA) #38 6851000000 119
BOB MATA(M) #49 890000000 89
KEVIN TRAHAN(A) #16 00000000 0


SubJunior 1
AYDEN SHAW(D) #65 674862647307054 438       SJ 1


Junior 1
SYDNEY MONROE(D) #52 6556857586767867 588       J 1


Lady 10
SYDNEY MONROE(D) #52 6556857586767867 588       L 1
SHARON PROPES(D) #5 644163620756071 436       L 2
CINDY GARZA(D) #21 483752444905350 333       L 3
LISA CARDENAS-JACKSON(D) #40 444003545404631 281       L 4
GAYLA COOPER(C) #4 6853480580530 280       L 5
MARY COWSER(E) #23 3534413848303419 279       L 6
SHELLY VINSON(D) #22 46334551044450 264       L 7
MARY VAUGHN(Hunter) #24 004104041410 163       L 8
CINDY GISE(D) #30 270333603300 129       L 9
BARBARA GARNEY(C) #2 6236000000 98       L 10


Compare Selected Shooters