Software for Online Registration, Marketing, Event Management and Scoring.
Station Scores

League Enrollment 800 Bird Sporting

Main Scores
ALL
ALL
Master
AA
A
B
C
D
E
   
Leg
SSVet
SVet
Vet
Jr
SubJr
Lady
Compare Selected Shooters

Week 1Week 2Week 3Week 4Week 5Week 6Week 7Week 8Total


SuperVeteran 18
KIERAN TOBIN(A) #14 746507977817072 518
JIM MCFADDEN(AA) #39 86080808308780 496
GARY BECKER(M) #13 746460687280750 493
ED STEVENS(B) #11 6453596162636353 478
CLIFFORD BARNHART(C) #9 736367747060690 476
TOMMY MAH(M) #41 82648008680830 475
DOUGLAS BARNHART(E) #10 6641677149685854 474
RON RUDOLPH(B) #42 686376065735855 458
JOHN DOBITZ(M) #31 83670727507373 443
SHARON PROPES(D) #5 644163620756071 436
A DAVID PEREZ(D) #18 67616300836855 397
WILLY COFFEY(AA) #44 7867800800700 375
MIKE YOUNG(D) #70 05965049747049 366
DEAN HULSEY(C) #73 0077068727659 352
JOE WALSH(A) #12 730069005854 254
JACK FITZGERALD(AA) #46 7573000000 148
BILL FISCHER(AA) #48 6700000760 143
BOBBY PROPES(D) #6 000000600 60

Compare Selected Shooters